5 de novembre de 2014

La importància de la fase d'adaptació o escalfament en l'activitat física i esportiva


L’adaptació és una propietat que vincula a l’home amb els altres éssers animats. Permet superar les dificultats d’interacció amb el medi, sobretot en la vida de relació, en la feina o en els moments d’intensa dedicació, com és l’esport. Aquest procés depèn d’una sèrie d’estímuls biològics que impliquen una reacció orgànica, psíquica i afectiva. L’adaptació és una resposta d’autoregulació de l’organisme que es va modificant funcional i morfològicament, a respondre a les diferents demandes requerides pel rendiment, per habituar-se a les condicions canviants del medi (fred, calor, humitat...). L’adaptació pot ser de caràcter general o bé de caràcter específic, i vindrà determinat per la càrrega. Aquesta fase d’adaptació té el seu cost energètic, ja que utilitzem els sistemes de síntesi de proteïnes i d’àcids nucleics, és una despesa de les estructures de l’organisme (Important saber dosificar les càrregues d’entrenament).

A partir d’aquesta petita definició del que és “fase d’adaptació”, podem entendre, perquè és més correcte parlar de fase d’adaptació que d’escalfament.
Parlar d’escalfament és augmentar la temperatura corporal, augmentar la freqüència cardíaca i respiratòria... però si parlem de fase d’adaptació tots aquests conceptes aniran enfocats cap a un objectiu més concret i a més a més inclourem l’adaptació a la pràctica física concreta. Així doncs en una fase d’adaptació no ens limitarem a córrer, moure una mica les articulacions, sinó que a més a més realitzarem exercicis que ja ens condueixin cap a l'objectiu de la sessió. Així doncs podem fer flexions de braços, verticals, tombarelles, multisalts, abdominals...tot dependrà del tipus d’activitat que vulguem fer com a part principal d’una sessió, ja sigui d’entrenament d’algun esport, activitat física general, manteniment, etc.

Dins d’aquesta fase hem de tenir en compte alguns elements:

  • Necessitats de tipus fisiològic: augmentar la temperatura corporal, cosa que fa augmentar la taxa metabòlica; intercanvi entre els teixits, es millora la transmissió nerviosa. Aquest augment de la temperatura afavoreix l’estirament dels músculs i de les zones tendinoses, fent disminuir el risc de lesió
  • Necessitats psicosocials: prepara mentalment a l’esportista, serà important per a la cooperació.
  • Necessitats coordinatives: adequar a la persona a l’activitat que farà, simular parcial o globalment els exercicis que es faran en la part principal.


En la fase d’adaptació (i també de tornada a la calma) és important treballar l’amplitud del moviment, però què entenem per amplitud de moviment? El concepte d’amplitud de moviment en el gest esportiu és que cada segment de l’esportista ha d’executar un recorregut determinat per realitzar un moviment. S’han donat sinònims com flexibilitat i elasticitat (1968). Una altra definició podria ser el màxim grau de moviment permès per una articulació o articulacions en funció de la seva estructura i limitat per l’aparell de conjunció i la tensió dels músculs antagonistes. El grau de moviment permès per una articulació és la mobilitat articular. L’entrenament de l’amplitud de moviment és per millorar l’extensibilitat dels músculs i lligaments unida a la millora de la coordinació inter muscular. Pot produir canvis en l’estructura de l’articulació, permetent així una major extensibilitat.

Per flexibilitat entenem que és la capacitat d’extensió màxima d’una articulació en el decurs d’un moviment. És la propietat dels cossos per la qual cedeixen a una força que actua sobre ells, es deformen sense trencar-se. Per elasticitat entenem que és la propietat que tenen els cossos, per la que tendeixen a recobrar la seva forma i la seva extensió quan cessa la força que estava actuant sobre aquest cos. Així doncs, amb aquestes dues definicions veiem la diferència que hi ha entre flexibilitat i elasticitat. 

Hem de dir també que el múscul està format per teixits que incorporen aquestes dues propietats, i que una sense l’altre no seria possible el moviment dels músculs del nostre cos. Ja que si només fossin flexibles, no ens aguantaríem drets i si només fossin elàstics aniríem caminant a vots. Així doncs hi ha d’haver un equilibri.

A més a més si potenciem la flexibilitat augmentarem la mobilitat articular, també és per això que ara molts cops es parla d’amplitud de moviment enlloc de flexibilitat, ja que el concepte amplitud de moviment comporta potenciar la flexibilitat i la tonificació dels músculs que ajuden a moure una determinada articulació.