Propiocepció
És la capacitat que té el cos de detectar el moviment i la posició de les articulacions en cada moment, mitjançant els receptors nerviosos que trovem en músculs, articulacions i lligaments.