Embenats funcionals

Són un tipus d'immobilització parcial que es caracteritza per permetre una certa mobilitat funcional

S'utilitzen en patologies lligamentoses, tendinoses i musculars. L'embenat funcional permet la curació de la lesió evitant la immobilització total de la zona.